ለሥራ ኃላፊዎች በማቴሪያልስ ማኔጅመንት ላይ ያተኮረ የሪፍሬሽመንት ሥልጠና ተሰጠ